Het infocentrum elke woensdagmiddag open: 15:00 - 18:00 uur
Status werkzaamheden

22.12.23

Status werkzaamheden

Het jaar is weer voorbij gevlogen, hierbij een update van de werkzaamheden. Aan de Jan van Galenstraat (Westzijde) is de sloop van de gebouwen in volle gang. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, zal het terrein bouwrijp worden gemaakt. Aan deze kant van Marktkwartier West komt woningbouw, waaronder een deel sociale huurwoningen. Ook aan de zijde van de Haarlemmerweg is er gesloopt en worden de nodige bouwvoorbereidingen getroffen. Dit gebied zal het bedrijvendeel van Marktkwartier West huisvesten.

Planontwikkeling

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de verdere uitwerking en optimalisatie van de plannen. Zo zijn de uitwerkingsplannen voor de Oostzijde (het woongebied dat rechts van de huidige toegangspoort komt) bij de gemeente ter inzage gelegd; een belangrijke eerste stap in de procedure. Op dit moment is er nog geen concrete verkoop- of verhuurinformatie beschikbaar. Wij hopen in de loop van 2024 meer informatie over het eerste koopaanbod te kunnen delen. Een en ander is afhankelijk van verdere ruimtelijke procedures en het vergunningstraject. 


Terug naar nieuwsoverzicht